AstoftKirker på Sjælland, Danmark English

Bagsværd 1973-76 Jørn Utzon
Bjernede 1100-tallet Romansk
Haraldsted 1100-, 1300-, 1400-tallet Romansk, gotisk
Hørsholm 1823 Nyklassicistisk
Kalundborg 1200, 1400-1500rne Romansk, gotisk
Kirke Såby 1100, 1500 Mest gotisk ombygning
Lyngby 1100-tallet, 1350, 1450-1500 Mest gotisk ombygning
Rye 1100-tallet, 1658, 1700-tallet Romansk, gotisk
Skibby 1100-1150, 1500, 1860 Romansk, gotisk
Sorø 1165-85 Romansk
Kirker på Fyn og Tåsinge

Klik på billeder for at forstørre

Bagsværd Kirke
Storkøbenhavn

Dscn2888-rotcrp-lev-u1-h405-u0.5-q60.jpg (36236 bytes) Dscn2885-rotcrp-lev-u1-405-u0.5-q80.jpg (47018 bytes)

Dscn2889-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (69628 bytes) Dscn2890-levlghtmid-u1-540-u0.3-q60.jpg (67797 bytes) Dscn2886-rotcrp-lev-u1-h405-u0.3-q60.jpg (60864 bytes) Dscn2887-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (59627 bytes)

Af Jørn Utzon 1973-76.  "Jeg er inspireret af skyerne og har lavet et rum, der forsvinder opad".  Lyset vælter ind fra en vinduesflade øverst i rummet, hvor to store hvælvinger mødes, og fra ovenlysvinduer i sideskibene.  Overvejende udført i lys beton.  Hvælvingernes form har givet en perfekt akustik.  Midtergangstæppe og alterudsmykning af datteren Lin Utzon.
Jørn Utzon var arkitekt til Sydney Opera House.


Dscn2892-levlghtmid-u1-540-u0.3-q60.jpg (88894 bytes)

Udvendigt en meget lukket bygning (og godt dækket af birketræer plantet tæt omkring). En lang bygning hvoraf kun det høje skib ses her.

Mere om bygningen hos arcspace.com Bjernede Kirke
Nordøst for Sorø

Dscn2809-rot-persp-screen-u2-540-u0.5-q60.jpg (75935 bytes) Dscn2810-persp-u2-540-u0.5-q50.jpg (65264 bytes)

Dscn2812-u1-405-u0.5-q60.jpg (43963 bytes)      Dscn2812-crop-740-u0.8-q60.jpg (67363 bytes)

På latin over indgangen i våbenhuset står der "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede denne kirke, som senere hans søn Sune rejste i sten til ære for Gud, Sct. Maria og Sct. Laurentius". Det var i perioden 1125-75. Det har været antaget at Ebbe byggede i træ, men at Sune ombyggede det i sten. Dog kan det være at Sune mente "teglsten" - altså at Ebbe begyndte det i granit, og Sune hævede det (der er to etager) i den nye teglstensteknik  introduceret i 1160erne.
Ebbe var søn af den magtfulde Hvideslægts stamfader, Skjalm Hvide, og bror til Asser Rig, Absalons fader.

Det er en af Danmarks syv bevarede middelalderlige rundkirker og Sjællands eneste. Men den er ikke helt rund; østsiden til kor med apsis er lidt fladtrykt. Kirken har romanske rundbuevinduer, bortset fra 1600-tallets store vestvindue. Våbenhuset blev tilføjet ca.1500. Tårnet blev ændret i 1400-tallet, men det oprindelige udseende blev genskabt i 1890erne.


Dscn2818-levmid-u1-405-u0.5-q70.jpg (53574 bytes)        Dscn2815-u1-540-u0.5-q60.jpg (79080 bytes)        Dscn2816-u1-540-u0.5-q40.jpg (58641 bytes)

Kirken er ikke stor, og pladsen er godt optaget af de fire enorme granitsøjler, der bærer de rundbuede hvælvinger. De står på sokler af granitkvadrer og afluttes foroven af frådstenskapitæler. Døbefonten er samtidig og formet som et firkløver. 


Dscn2817-levmid-u1-540-u0.5-q70.jpg (55064 bytes) Dscn2813-u1-405-u0.5-q80.jpg (31332 bytes) Dscn2814-u1-540-u0.5-q70.jpg (62726 bytes) Dscn2819-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (70237 bytes)

En høj, smal korbue støttet af kragbånd fører ind i koret.

En snæver spindeltrappe i skibet fører til "Ovensalen" der har fire svære, firkantede bæresøjler i teglsten.Haraldsted
Nord for Ringsted

Dscn2821-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (81497 bytes)      Dscn2822-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (86250 bytes)      Dscn2823-u1-540-u0.5-q40.jpg (70530 bytes)

Den oprindelige romanske kirke blev opført i 1100-tallet, men kun skibets hvidkalkede mure stammer fra den tid (ses i billederne forneden). Den underste del af tårnet er opført i 1300-tallet af kalksten og bælter af kampesten og lidt teglsten blandet ind. Den øvre del er fra slutningen af 1400-tallet og er hovedsageligt af munkesten men med bælter af kalkstenkvadre og nogle få kampesten. Tårnet er understøttet af murstenspiller på syd- og nordsiden. Æren for bygningsværket tillægges fem personer med navne og årstal 1478 indhugget i et kalkstensbånd (foto til højre). Gavlene med blændingerne blev restaureret i 1866. 


Dscn2824-u1-405-u0.5-q60.jpg (71910 bytes) Dscn2825-rotcrp-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (68056 bytes) Dscn2826-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (69517 bytes) Dscn2827-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (51789 bytes)

Våbenhuset på sydsiden, langhuskoret og sakristiet på nordsiden er sengotiske fra omkring 1500.


Dscn2830-u1-540-u0.5-q30.jpg (68050 bytes)   Dscn2831-crop-u1.2-66pc-u0.5.2-q30.jpg (127533 bytes)   Dscn2829-u1-540-u0.5-q40.jpg (62682 bytes)

Haraldsted er knyttet til det forræderiske mord på Knud Lavard af hans fætter Magnus i 1131 i en skov lige nord for landsbyen. Kort tid efter rejste man et kapel på mordstedet. Her er fundamenterne og et skilt med oplysninger.


Hørsholm
(egen webside)

Kalundborg
(egen webside)

Kirke Såby
Vest for Roskilde

Dscn2863-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (66490 bytes)      Dscn2864-rotcrp-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (63575 bytes)      Dscn2865-lev-u1-540-u0.5-q30.jpg (65631 bytes)

Et af Sjællands ældste kirker, opført omkring 1100 i frådsten men meget ombygget i senere perioder. Romanske tvillingetårn fra 1100-tallet blev sammenføjet til ét tårn omkring 1500. Den sydvendte korsarm med ualmindelig blændingsgavl blev også tilføjet ved den tid. Det teglhængte pyramidespir kom til i 1744. Langhuskoret stammer fra 1400-tallet, da det erstattede det oprindelige kor med apsis.  


Lyngby Kirke
Kongens Lyngby nord for København

Dscn2897-crop-u1-540-u0.5-q40.jpg (59303 bytes)      Dscn2902-levmid-u1-540-u0.5-q40.jpg (96230 bytes)      Dscn2899-u1-540-u0.5-q30.jpg (80093 bytes)      Dscn2901-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (49348 bytes)
Fra syd (to billeder),  vest  og  nord 

Opført midt i 1100-tallet men nu præget af de gotiske tilføjelser i munkesten. Kamtakkede gavle og nordvendt tårn dikteret af kirkens placering på en lille stejl bakke. De tre nederste etager af tårnet er opført ca.1350. Den øvre del af tårnet tilligemed kirkens vestforlængelse, langhuskor og sydkapel er fra 1450-1500. 


Rye Kirke
Sydlige Hornsherred, vest for Roskilde

Dscn2866-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (53800 bytes) Dscn2867-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (66861 bytes) Dscn2868-u1-540-u0.5-q60.jpg (63869 bytes) Dscn2869-u1-540-u0.5.3-q60.jpg (44362 bytes)
Syd Nordvest Øst Apsis

Opført midt i 1100-tallet men kun apsiden i øst er iøjenfaldende fra den tid. Stærkt ombygget efter en brand i 1658. Videre ombygning i 1700-tallet (se årstal på tårnfacade og -tag). Våbenhus 1886.
I apsiden et romansk kalkmaleri fra kirkens opførelse der fremstiller Kristus på himmeltronen. 


Dscn2870-h600-u0.5.5-q60.jpg (120901 bytes)

Mindesten i kirken til Holger Trolle død 1680

Skibby Kirke
Hornsherred

Dscn2877-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (63933 bytes)    Dscn2871-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (63345 bytes)    Dscn2872-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (51710 bytes)    Dscn2873-u1-540-u0.5-q30.jpg (60768 bytes)

Opført 1100-1150 i frådsten. Af den romanske kirke er kun apsiden synlig; dobbelte rundbuer mellem lisener. Resten indkapslet i cementpuds i 1860erne. Sengotisk våbenhus i teglsten fra omkring 1500. Tårnet fra samme tid men delvis fornyet i 1700.


Dscn2874-levmid-u1.0.3-540-u0.5-q60.jpg (40569 bytes) Dscn2876-u1-540-u0.5.5-q50.jpg (65623 bytes) Dscn2875-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (83672 bytes)

Ualmindeligt skib opdelt langs midten af søjler.

Romansk kalkmaleri i apsiden fra kirkens opførelse. Kristus på himmeltronen omgivet af evangelistsymbolerne og fire hellige.  

Gotisk kalkmaleri på korhvælvet fra midt i 1300-tallet. Bebudelsen og fødselen, korsfæstelsen og opstandelsen, dommedag, memento mori.


Sorø Klosterkirke og Akademi
(Egen webside)


Kirker på Fyn og Tåsinge

Links:

Kort over Danmark
Danmarks Kirker
- websted om  det store, grundlæggende bogværk om Danmarks kirker
Kalkmalerier i danske kirker  - websted ved København Universitet


Forsiden
til Astofts danske afdeling

 

Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.