Astoft


Sorø Klosterkirke og Akademi
Midtsjælland
English


Dscn2791-clone-u1-540-u0.5-q60.jpg (55589 bytes)


Klik på billeder for at forstørre


Dscn2799-persp-u2-540-u0.5-q50.jpg (66754 bytes)                Dscn2798-rot-persp-u2-h700-u0.5-q30.jpg (101434 bytes)                Dscn2802-persp-u2-540-u0.5-q50.jpg (70977 bytes)

Klosterkirken fra sydvest, vest og sydøst


Den romanske kirkebygning er opført af Absalon 1165-85. Den første kirke i Danmark, sammen med Sct. Bendts kirke i Ringsted, der er blevet opført i teglsten. Den nye teknik blev introduceret omkring 1160 af  bygmestre fra Italien. Kirken er i form af en treskibet korskirke og er Danmarks tredjelængste (efter Roskilde og Århus domkirker). En rundbuet frise under gesimsen og rundbuede blændinger i gavlene. Tårnrytteren stammer fra 1625.
Klosterlængerne er forsvundet og erstattet af Sorø Akademis hovedbygning (ses i billedet til højre og forneden).Dscn2797-rot-persp-u2-540-u0.5-q50-varyell-q50.jpg (79063 bytes)          Dscn2796-persp-str-u2-h405-u0.5-q50-varyell-q50.jpg (73218 bytes)          Dscn2786-rot-persp-str-u2-h405-u0.5-q50-varyell-q50.jpg (81252 bytes)          Dscn2787-persp-u2-540-u0.5-q60.jpg (86381 bytes)

Skibet mod øst og mod vest. Skibets gotiske hvælvinger tilføjet efter en brand i 1247 ødelagde træloftet. Den malede skjoldfrise med navne på adelige velgørere løber hele kirken rundt.


Dscn2795-persp-u2-540-u0.5-q50.jpg (62159 bytes)          Dscn2788-varyell-rot-u2-540-u0.5-q50.jpg (71881 bytes)          Dscn2794-varyell-u2-540-u0.5-q60.jpg (72207 bytes)          Dscn2792-levmid-u2-540-uu0.5-q60.jpg (71402 bytes)

Sideskibene (syd og nord). Overgangen mellem rundbuede romanske hvælv og spidsbuede gotiske hvælv.
I den sydlige korsarm en munketrappe  til klosteret der ikke længere eksisterer.
Absalons gravsted fra 1201 bag alteret er dækket af en renæssancesten udført af Morten Bussert ca.1537.


Dscn2791-clone-u1-540-u0.5-q60.jpg (55589 bytes)                    Dscn2790-u1-540-u0.5-q60.jpg (77354 bytes)

Valdemar Atterdags marmorsarkofag i højkoret bag alteret. Han døde 1375.
Også i højkoret hans far, Christoffer 2. (død 1332), med sin dronning Eufemia og lille datter Hedvig. Bronzegravmæle.


Dscn2789-u2-540-u0.5-q50.jpg (60452 bytes)          Dscn2789-crop-u1.0.3-q70.jpg (81706 bytes)                    Dscn2805-u2-540-u0.5-q30.jpg (87167 bytes)          Dscn2806-crop-levmid-u1.0.3-h405-u0.5.3-q60.jpg (62808 bytes)

I et kapel i den nordlige korsarm ligger Ludvig Holberg, død 1754. Sarkofaget er udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt i 1780.
Også i parken omkring Sorø Akademi står der et fint monument til Holberg. Han skænkede sin formue til genoprettelsen af Akademiet i 1750.Dscn2804-persp-u2-740-u0.5-q30.jpg (92207 bytes)

Sorø Akademis hovedbygning, facade mod søen. Grundlagt 1586 af Frederik II, genoprettet 1750 af Holberg, og for tredje gang i 1813. Den nuværende klassicistiske bygning er opført 1826.


Dscn2803-u2-540-u0.5-q40.jpg (68177 bytes)              Dscn2800-persp-screen-str-u2-540-u0.5-q50.jpg (66664 bytes)

B.S Ingemanns hus ved østsiden af Akademibygningen foroven. Her boede digteren det meste af sit liv og var glad for det stille, fastboende liv i modsætning til hans hyppige gæst H.C. Andersen. En tilsvarende barokpavillon, Molbechs hus, ligger på den modsatte side af Akademibygningen. Begge stammer fra midten af 1700-tallet.


Dscn2807-rot-persp-u2-540-u0.5-q40.jpg (58872 bytes)          Dscn2808-varyell-persp-clon-u2-405-u0.5-q70.jpg (66157 bytes)

Middelalderlig klosterport. Et af de ældste beboede huse i Danmark.

 

Forsiden til Astofts danske afdeling

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.