Astoft

 

Vor Frue Kirke
Kalundborg
English

Klik på billeder for at forstørre

Dscn8800-transf-crop-fillf-u2-h405-u0.5t2-q60.jpg (61161 bytes)

Dscn8787-fillf-u2-h540-u0.5-q40.jpg (64247 bytes) Dscn8791-transf-u2-h405-u0.5-q40.jpg (74907 bytes) Dscn8786-u2-540-u0.5-q20.jpg (75124 bytes)

En romansk kirke antagelig fra omkring 1175, opført af Esbern Snare, bror til biskop Absalon. I så fald, en af Danmarks første teglstenskirker, bygget kort efter de første i Ringsted og Sorø. Andre mener at den er opført tidligt i 1200-tallet af Esbern Snares datter, Ingeborg. Det afhænger af om Danmark var forud for eller bagefter Nordtysklands kirkebyggeri. Omfattende restaurering i 1867-71 af F.V. Tvede efter at det centrale tårn styrtede ned i 1827.   
Enestående i verden i sin borgagtige tårnbefæstede form. Planen er et græsk kors med fire ottekantede tårne hvilende på tøndehvælvene i korsarmene og et kvadratisk tårn i centrum båret af fire søjler. De kobbertækkede tag stammer fra restaureringen. De romanske rundbuede vinduer er for det meste rekonstruktioner. Sakristiet på nordsiden af den østlige korsarm (midterste billede) stammer fra den gotiske periode. Stueetagen er bygget omkring 1400 og overetagen er tilføjet i 1500-tallet.


Dscn8783-transf-u3-h405-u0.5-q50.jpg (70172 bytes)

Interiøret er mindre end ventet. Her ses hvælvingen under midtertårnet, båret af fire søjler. De oprindelige granitsøjler blev ødelagt, da tårnet styrtede sammen i 1827, og rester findes i kirkegården. De nuværende søjler stammer fra restaureringen fuldført i 1871. Trapezkapitælerne og baserne er dog fra en mere nøjagtig rekonstruktion omkring 1920.


Dscn8773-transf-levltmid-u3-540-u0.5t5-q50.jpg (72828 bytes)        Dscn8779-transf-soft-varyr-u2-h405-u0.5-q50.jpg (74858 bytes)        Dscn8772-transf-fillf-u3-540-u0.5-q60.jpg (78279 bytes)        Dscn8781-transf-soft-varyr-u3-540-u0.5t1-q60.jpg (84681 bytes)        Dscn8777-transf-varlt-u2-h405-u0.5-q50.jpg (60843 bytes)

Mod nord, øst og vest. Murene var hvidkalkede indtil 1871, men det er kun bevaret i koret. Resterne af et kalkmaleri fra o.1225 findes i det nordvendte vindue (skimtes i midterste billede). I den sydlige korsarm (sidste billede) ses en oprindelig indgang, mens de romanske vinduer er rekontrueret.
Altertavlen er bruskbarok fra 1650 af Lorentz Jørgensen. Ubemalet indtil 1701, farverne restaureret i 1972. Mere om den her (kirkens websted). Prædikestolen er fra 1870erne. 


Dscn8784-u2-540-u0.5-q60.jpg (70113 bytes)

Døbefonten i granit stammer fra omkring 1200 og siges at være udført af Hvideslægtens stenhugger.


Dscn8766-transf-fillf-varlt-u2-h405-u0.5-q60.jpg (46632 bytes) Dscn8804-transf-varlt-u2-h405-u0.5-q50.jpg (66302 bytes) Dscn8805-transf-varlt-u2-h540-u0.5t3-q30.jpg (63104 bytes)

En restaureret gotisk bygning i det nordvestlige hjørne af kirkegården er opført sent i 1400-tallet som skolehus og præstebolig. Kamtakkede blændingsgavle og spidsbuede vinduesåbninger. Over vejen på den sydøstlige side også en præstebolig i samme stil, og fra samme tid. Begge med stenfundamenter.


Dscn8801-vary-u2-540-u0.5-q30.jpg (58093 bytes) Dscn8803-crop-vary-u2-h405-u0.5t3-q40.jpg (64281 bytes) Dscn8802-crop-vary-u2-h405-u0.5t5-q20.jpg (79727 bytes)

Gamle mindeplader i kirkegården

Dscn8764-u2-540-u0.5-q40.jpg (60629 bytes)          Dscn8793-vary-u2-540-u0.5-q40.jpg (71120 bytes)          Dscn8792-varlt-u3-540-u0.5-q50.jpg (76449 bytes)          Dscn8795-varlt-u3-540-u0.5-q50.jpg (72548 bytes)

Omkring kirken mange smukke, gamle huse. Kirketorvet er prydet med zigzagformet parterrehave fra 1953 af C.Th. Sørensen.Forsiden til Astofts danske afdeling

Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.