Astoft

 

Holmens Kirke
København
English
         

Klik på billeder for at forstørre

( Plan i Wikipedia - åbner nyt vindue )


Dscn8733-rot-crop-u3-h405-u0.5t5-q50.jpg (72163 bytes)          Dscn9193-crop-u2-h405-u0.5t3-q60.jpg (73810 bytes)          Dscn9189-transf-vary-varr-u2-h405-u0.5t4-q50.jpg (66298 bytes)          Dscn8600-transf-varyr-u2-h405-u0.5t3-q40.jpg (67362 bytes)

En renæssancekirke fra Christian IVs tid, første halvdel af 1600-tallet. Men kernen var oprindelig Holmens ankersmedje, opført i 1563 af den hollandske bygmester Peter de Duncker. Renæssancegavlen ud mod kanalen (andet billede) stammer fra den tid som del af et tårn, bag ved hvilket smedjen strakte sig. Smedjen blev omdannet til kirke for søværnet i 1617-19 på foranledning af Christian IV. Med en større udvidelse i 1641-43 blev tårnet inddraget i kirken som kor, og korsarme tilføjet med gavle i samme stil. Det kobbertækkede lanternespir stammer også fra den tid. De tre høje blændinger i vestgavlen var vinduer indtil 1661, da altertavlen blev opsat (se nederst). Sakristiet eller Store Skriftestol til venstre er fra 1870erne (nybarok), da kirken blev restaureret. Det lange gravkapel til højre (Store Kapelsal) er fra 1704-6 (barok), tegnet af hofarkitekten Johan Conrad Ernst.


 
                             

     

Østgavlen til venstre, sydgavlen til højre. Hovedindgangen i østgavlen er den gamle kongeportal fra Roskilde domkirke, der blev opsat her i 1872. Den bærer årstallet 1635 og Christian IVs monogram.
Kirken har været pudset og bemalet siden udvidelsen i 1640erne på grund af de mange forskellige materialer, den nu bestod af. I 1872 blev murene pudset med rød cement. Når man kigger nærmere på det, kan man se at det er bemalet som røde og gule mursten.


         
  Korurtegård eller Tordenskjoldsgård.
Statuen af billedhuggeren H.W. Bissen opstillet i 1870erne.
 
         
         
                   

Interiøret er udført hovedsageligt i bruskbarokkens ornamentale stil, der herskede omkring 1630-60. Loftets stukkatur på det fladbuede tøndehvælv stammer fra 1640erne, med nogle få ændringer. Pulpituret hele kirken rundt stammer fra restaureringen i 1872. Kirkeskibet er en model fra 1904 af Niels Juels admiralsskib, ifølge en tegning af 1697.


Dscn8611-rot-crop-cln-u2-h540-u0.5t4-q60.jpg (61572 bytes)     Dscn8612-crop-u2-h560-u0.5-q30.jpg (95815 bytes)     Dscn8613-crop-u2-h560-u0.5-q40.jpg (71993 bytes)     Dscn8617-transf-crop-u2-h560-u0.5-q40.jpg (65223 bytes)     Dscn8618-crop-u2-h560-u0.5-q30.jpg (115655 bytes)

Prædikestolen og altertavlen er udført af Abel Schrøder i 1661. På prædikestolen, bibelhistoriske motiver flankeret af apostlene. På altertavlen, motiver fra nadveren, korsfæstelsen (flankeret af evangelisterne), opstandelsen og dommedag.

 
  Store Kapelsal  
 
Kirkens websted med mere om kirkens historie
( åbner nyt vindue )
 
         
  Forsiden til Astofts danske afdeling  
       
 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.