AstoftHerregårde og Slotte på Sjælland, Danmark EnglishBorreby 1556 Renæssance
Bregentved 1736, 1891 Barok, nyrokoko
Gisselfeld 1546-75 "Gotisk renæssance"
Gjorslev 1400-1843 Gotisk, barok
Holsteinborg 1598-1651, 1781 Renæssance, klassicisme
Lerchenborg 1743 Barok/rokoko
Nysø 1673 Barok
Sophienholm 1805 Klassicistisk
Vemmetofte 1600, 1715-24 Renæssance, barok 
Fyns herregårde

Klik på billeder for at forstørre

Borreby
Ved Skælskør, Sjælland

Dscn2909-rotcrp-u1-h405-u0.5-q60.jpg (98763 bytes)
Nord
Dscn2903-rotcrp-u1-h405-u0.5-q60.jpg (92986 bytes)
Vest
Dscn2907-u1-540-u0.5-q60.jpg (99961 bytes)
Sydvest
Dscn2906-u1-540-u0.3-q40.jpg (67737 bytes)
Portbygning

Renæssanceborg opført 1556 af kansler Johan Friis af Hesselagergård.

To-en-halv etager af røde mursten under et rødt teglhængt sadeltag. Hvilende på en kampestenssokkel omgivet af voldgraven. Tre tårne på nordsiden og et trappetårn på sydsiden. Vinduer med fladtrykte kurvehanksbuer, anbragt asymmetrisk på gavlsiderne på grund af hjørnetårnene. Vandrette rundbuefriser over hver etage som på Friis' tidligere opførte Hesselagergård. Øverste frise er båret af sandstenskonsoller. Bagved denne lå en vægtergang, nu nedlagt, men skoldehuller ses endnu hele bygningen rundt.  Portbygningen er fra 1600.

H.C. Andersen forbindelse.Bregentved
Ved Haslev, Sjælland

Dscn2844-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (50441 bytes)
Øst- og nordfløj
Dscn2843-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (81234 bytes)
Østfløj
Dscn2841-crp-lev-u1-h405-u0.5-q50.jpg (54356 bytes)
Nordfløj
Dscn2845-rot-crp-lev-u1-405-u0.5-q60.jpg (40076 bytes)
Tårn fra nordvest

Øst- og sydfløj opført i 1886-91 i nyrokokostil af arkitekten Axel Berg på fundamenterne af et rokokoanlæg af Eigtved og Anthon. Mansardtag i kobber og tegl. I østfløjen, midtrisalit i tre vinduesfag med pilastre og trekantfronton. Siderisalitter i to vinduesfag og buefronton.
Nordfløjen er opført  i 1731-36 af Laurids de Thurah. Valmet sort tegltag. Kapel på første sal, derfor kaldet kapelfløjen.
Det spirprydede, firkantede indgangstårn er også Axel Bergs nyrokoko.


H.C. Andersen forbindelse


Gisselfeld Kloster
Ved Haslev, Sjælland

Dscn2846-u1-540-u0.5-q60.jpg (73089 bytes) Dscn2847-levdrk-u1-540-u0.5-q60.jpg (86091 bytes) Dscn2849-u1-540-u0.5-q40.jpg (70989 bytes) Dscn2853-levmidrght-u1-540-u0.5-q40.jpg (61008 bytes)
Øst Nord Over porten Nordvest

Dscn2852-rotcrp-u1-540-u0.5-q40.jpg (69672 bytes) Dscn2850-u1-540-u0.5-q40.jpg (61922 bytes)
Østfløjen Øst- og nordfløjsgavler

Gisselfeld er opført 1546-75 af rigshofmester Peder Oxe. Tre fløje i munkesten under rødt tegltag. Fremskudt parti mod nord med indgangsport. Udkraget vægtergang med skoldehuller og skydeskår. Rundbuede vinduer og buefrise under taget. Gotiske blændinger i kamtakkede gavle. Påfaldende ligheder med samtidige fynske herregårde som f.eks. Egeskov og Hesselagergård i deres blandede "gotisk renæssance" stil.

Navnet Gisselfeld Kloster skyldes at det på et tidspunkt i 1700-tallet skulle overgå til adeligt jomfrukloster, men det blev dog aldrig fuldført.

H.C. Andersen forbindelse Gjorslev
Stevns, Sjælland

Dscn2860-crop1-levrgb-varlt-u3-h540-u0.5-q60.jpg (88647 bytes) Dscn2860-crop-lev-u1-h600-u0.5-q50.jpg (72764 bytes) Dscn2861-rot-crp-varlt-vary-u2-720-u0.5t5-q30.jpg (77316 bytes) Dscn2862-rot-crp-levdkltmid-u2-720-u0.5t5-q60.jpg (81977 bytes)
Øst Øst Syd Sydvest

En enestående midddelalderborg i korsform opført omkring 1400 af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Gotiske spidsbuede vinduer. Bygget i en blanding af Stevns kridt og munkesten og omgivet af en voldgrav. Tårnet i midten er syv etager højt. Den sydlige arm i korset er lidt længere end de andre tre.  En lavere nordfløj er tilføjet i 1638 (kan kun skimtes i billedet til højre) og en lang sydfløj i 1843. I 1666 blev østfløjen med hovedindgangen ombygget til et trappetårn i barok stil. Det ligger for enden af "Bredgade" der er flankeret af avlsbygninger i rødt bindingsværk fra 1713. De oprindelige kamtakkede blændingsgavle blev erstattet i 1748 af valmet tegltag og pyramidetag på tårnet.Holsteinborg
Øst for Skælskør, Sjælland

Dscn2920-rotcrp-u1-h405-u0.5-q60.jpg (87224 bytes) Dscn2919-rotcrp-u1-h405-u0.5-q50.jpg (64357 bytes) Dscn2913-rotcrp-u1-540-u0.5-q50.jpg (72950 bytes) Dscn2914-u1-540-u0.5-q50.jpg (59259 bytes)
Sydfløj Østfløj Udsigten mod syd

En firelænget herregård opført 1598-1651 oprindeligt i renæssancestil under navnet Trolholm af Børge Trolle og rigsråd Niels Trolle. Overtaget af Holstein-familien i 1707, og i 1777-81 blev tre af de fire længer omdannet i klassicistisk stil. Indgangsfløjen mod vest består endnu i renæssancestil; det sydlige hjørnetårn ses her (hele facaden kan ses på danskefilm.dk). H.C. Andersen kom på mange besøg og havde sit værelse i vestfløjen.
Smuk udsigt over Holsteinborg Nor med svanerne til Glænø og Smålandshavet.


Dscn2912-u1-540-u0.5-q40.jpg (66136 bytes)      Dscn2912-crp-u1-q50.jpg (56055 bytes)

Indkørselsport med bro over voldgraven.
De to hovedløse skjoldbærere symboliserer den hovedløse trold i Trollernes våben. 


Dscn2911-u1-540-u0.5-q40.jpg (48012 bytes) Dscn2918-u1-540-u0.5-q30.jpg (59275 bytes)
Agerumslade 1651 Ladegårdsbygninger


Lerchenborg
(egen webside)
Ved Kalundborg, Sjælland


Nysø
(egen webside)
Ved Præstø, Sjælland


Sophienholm
Ved Bagsværd Sø, København

Dscn2893-rotcrp-lev-u1-600-u0.5-q50.jpg (71280 bytes)    Dscn2894-levmid-u1-60-u0.5-q50.jpg (69020 bytes)    Dscn2895-rotcrp-u1-600-u0.5-q50.jpg (82295 bytes)

Syd (mod søen), nord og nordvest

Rene, klare, enkle former i dejlige proportioner ... den franske arkitekt Joseph-Jacques Ramées ombygning i 1805 af Sophienholm i klassicistisk stil for ejeren Constantin Brun.  Landstedet var oprindelig opført af Theodor Holm de Holmsjkold i 1768, og han gav det navn efter sin hustru Sophie.

Sophienholms hjemmeside ... og direkte adgang til mere om arkitekturenVemmetofte Kloster
Stevns, Sjælland

Dscn2858-lev-u1-540-u0.5-q50.jpg (65700 bytes)      Dscn2855-crp-u1-640-u0.5-q40.jpg (68013 bytes)      Dscn2854-u1-540-u0.5-q30.jpg (68736 bytes)
Syd,  nord  og  vest

Barokslot opført 1715-24 på et middelalderligt borganlæg med voldgrav på alle sider. Kælderrum findes endnu med gotiske hvælvinger og murværk af munkesten. Omkring 1600 blev borgen ombygget til et renæssanceanlæg og derefter ombygget igen i barokstil af arkitekten J.C. Ernst efter overtagelsen i 1714 af prins Carl, Frederik 4.s yngre bror.
De tre høje fløje (øst, syd og vest) og trappetårnet i slotsgården stammer fra renæssanceanlægget men blev altså ombygget 1715-24 med bl.a. de mange regelmæssigt anbragte vinduer. Den lave nordfløj blev tilføjet. Anlægget blev også hvidpudset som almindeligt i baroktiden, men pudset blev senere fjernet..  


Dscn2856-crop-405-u0.8-q60.jpg (74882 bytes) Indgangen i sydfløjen for enden af broen fra avlsgårdsanlægget. Dscn2857-u1-540-u0.5-q50.jpg (63577 bytes)

I 1735 blev Vemmetofte oprettet som adeligt jomfrukloster. Siden 1975 har en ny fundats også tilladt ægtepar og enlige mænd at bo i lejlighederne.


Vemmetoftes historie på dets hjemmeside


Fyns herregårde

Forsiden til Astofts danske afdeling

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.