Astoft

 

Sankt Petri Kirke
København
English

Dscn9152-transf-u2t3-h560-u0.5-q70.jpg (73262 bytes)

Klik på billeder for at forstørre


Dscn9153-transf-crop-u2-h405-u0.5-q40.jpg (77210 bytes)          Dscn9140-transf-vary-u2-h405-u0.5-q40.jpg (71832 bytes)          Dscn9142-transf-varlt-vary-u2-h540-u0.5-q30.jpg (64276 bytes)          Dscn9134-transf-vary-u2-h405u0.5-q40.jpg (72517 bytes)          Dscn9136-transf-vardk-vary-u2-h405-u0.5-q50.jpg (83778 bytes)

Sydkapel, kor og nordkapel

Oprindelig en romansk stenkirke, Sankt Peder, der brændte ned i 1386. Genopbygget o.1450 i teglsten i sengotisk stil med skib og kor med tresidet afslutning (altså uden de nuværende syd- og nordkapeller). Støttepiller hele vejen rundt mellem spidsbuede vinduer. Tårnet tilføjet lidt senere, med  kamtakkede gavle. Se kirkens oprindelige form her (kirkens websted, også med grundplan). Nedlagt efter reformationen, men restaureret som kirke for den tyske menighed i 1585 med navneændring til Sankt Petri. Udvidet i 1630rne under Christian IV til korskirke med store sidekapeller, der er højere end skibet. Buede vinduer i modsætning til det ældre kor. I 1690erne blev nordkapellet forlænget med Christian Vs Sal, og østgavlen ombygget i barok stil (den kamtakkede gavl med blændinger blev erstattet af en trekantsfronton og pilastre).  


Dscn9168-transf-u2-h560-u0.5-q60.jpg (73993 bytes)               Dscn9152-transf-u2t3-h560-u0.5-q70.jpg (73262 bytes)               Dscn9155-rot-u2-h560-u0.5-q30.jpg (80363 bytes)               Dscn9156-transf-crop-u2-405-u0.5-q50.jpg (64492 bytes)               Dscn9148-u2-h560-u0.5-q50.jpg (78561 bytes)

Kobberbeklædt spir i rokoko stil af Johan Boye Junge fra 1757. Som en del af betalingen er han begravet i gravkapellerne, som ses nederst på siden. Mere om hans spir og grav her
Det gotiske tårn fra vest og fra syd. 


Dscn9144-transf-crop-u2-h560-u0.5-q50.jpg (70911 bytes)               Dscn9144-crop-u1t3-q60.jpg (21707 bytes)

Hovedindgangen i sydkapellet er en barok portal i sandsten af Diderik Gercken fra 1730rne. Utraditionelle joniske kapitæler der efterligner Michelangelos Palazzo dei Conservatori i Rom, 1568.Dscn8910-transf-varlt-u2-h405-u0.5-q60.jpg (70612 bytes)          Dscn8911-transf-varlt-u2t3-h405-u0.5-q70.jpg (66239 bytes)          Dscn8912-transf-varlt-u2-h405-u0.5t3-q70.jpg (71025 bytes)          Dscn8913-transf-crop-u2-h560-u0.5-q50.jpg (81987 bytes)          Dscn8915-transf-crop-u2t3-h405-u0.5t3-q80.jpg (51925 bytes)

Interiøret. Nyt inventar efter bybranden i 1728. Barok alterparti med korintiske søjler.Dscn9138-u2-540-u0.5-q40.jpg (58755 bytes)                    Dscn9137-u2-540-u0.5-q60.jpg (61506 bytes)

Kirkemuren langs Nørregade. Den store rokokoarkitekt Nicolai Eigtved er  begravet her.Dscn9166-transf-u2-h405-u0.5-q40.jpg (68605 bytes) Dscn9170-u2-540-u0.5t5-q40.jpg (76027 bytes) Dscn9154-vary-u2-540-u0.5t3-q30.jpg (73297 bytes)

Dscn9162-rot-crop-u2-h405-u0.5-q80.jpg (63260 bytes)

Dscn9159-transf-u2-h405-u0.5-q70.jpg (71526 bytes) Dscn9160-transf-u2-540-u0.5-q70.jpg (67845 bytes) Dscn9163-rot-u2-h405-u0.5-q60.jpg (57735 bytes)

Gravkapellerne i tre fløje omkring Urtegården er opført i 1681-83. En forlængelse der forbandt dem med kirkens nordvestlige hjørne er tilføjet i 1740. Grundplan (på kirkens websted) over gravkapellerne, med gravpladser over kendte personligheder. Gennem trælemmer i stengulvet  kommer man ned i krypten under jorden, hvor kisterne af mere beskedne personer ligger i tre eller fire lag.


Dscn8762-varyr-varlt-u2-540-u0.5-q60.jpg (77118 bytes)

Sankt Petri Kirke og Vor Frue Kirke fra Frederiksholms Kanal
 

Forsiden til Astofts danske afdeling

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.